SAGLIK YARDIMI ;

Emekli Sandigina Tabi Olanlarin Bakmakla Yükümlü Oldugu Kisiler Saglik Yardimindan Nasil Yararlanir ?

1 - Sandiktan emekli, malüllük, dul ve yetim ayligi alanlar, 2 - Emekli veya malüllük ayligi alanlarin; o Esleri, o Yaslari 18'den küçük olan veya orta ögrenim yapmakta ise 20, yüksek ögrenim yapmakta ise 25 yasini doldurmamis ve evli olmayan erkek ve kiz çocuklari, o Evli olmayan ve yardim edilmedigi takdirde muhtaç duruma düsecek olan kiz çocuklari, o Yaslari ne olursa olsun malül ve muhtaç erkek çocuklari, o Öz anne ve babalar,saglik yardimindan yararlanabilirler. Ayrinti için bkz. www.emekli.gov.tr Çalisanlarin Bakmakla Yükümlü Oldugu Kisiler Saglik Yardimindan Nasil Yararlanir ? 5335 sayili Kanunla 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu 206 maddesinin 2 numarali bendi; '2. 25 yasini dolduran çocuklar (25 yasini bitirdigi halde evlenmemis kiz çocuklari ile çalisamayacak derecede malûllükleri resmi saglik kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödenegin verilmesine devam olunur.),' seklinde degistirilmistir. Bu ödenegi alanlar saglik yardimindan da yararlanirlar. Bag-Kur'a Tabi Olanlarin Bakmakla Yükümlü Oldugu Kisiler Saglik Yardimindan Nasil Yararlanir ? Saglik sigortasina tabi sigortalilarin saglik hizmetlerinden yararlanabilmesi için, en az 8 (sekiz) ay eksiksiz saglik sigortasi primi ödemis olmalari, saglik ve sigorta prim borcu bulunmamasi gerekmektedir. Muayene ve tedavi hakki saglik sigortasi primi ödenen 8 inci ayi takip eden aybasindan itibaren baslar. Ilk defa sigortali olanlarin saglik yardimindan yararlanmalari, en az 8 (sekiz) ay, yeniden sigortali olanlarin ise en az 4 (dört) ay eksiksiz saglik sigortasi primi ödemis olmalari, saglik ve sigorta prim borcu bulunmamasi sartina baglidir. Kapsam: 1479 ve 2926 sayili Kanunlara tabi zorunlu sigortalilar ile es ve bakmakla yükümlü olduklari çocuklari, ana ve babalari, 1479 ve 2926 sayili Kanunlara tabi yaslilik ve malullük ayligi almakta olanlar ile es ve bakmakla yükümlü olduklari çocuklari ana ve babalari, 1479 ve 2926 sayili Kanunlara tabi ölüm ayligi almakta olanlar, yararlanirlar. Ancak, diger Sosyal Güvenlik Kanunlarina ve özel Kanunlara göre saglik yardimlarindan faydalananlar yararlanamazlar. Saglik hizmeti, Saglik Bakanligi, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi tesebbüslerine ait saglik tesisleri ile diger saglik tesislerinden satin alinmak suretiyle yürütülür. Buna iliskin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. Ancak, Kurumla protokolü bulunmayan resmi saglik kurum ve kuruluslarinda Bag-Kur saglik karnesi ile muayene ve tedavi görenler için Saglik Bakanligi'na bagli yatakli tedavi kurumlarinda yapilacak muayene-tetkik-tahlil-müdahale-ameliyat ve tedavilere ait fiyat tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde ödeme yapilir. Bunu asan kismi ise ilgili tarafindan karsilanir. Bununla birlikte saglik yardimlarindan faydalanan kimselerin özel bir saglik müessesinde yatirilarak tedavi altina alinmalari halinde, vak'anin aciliyeti raporla belgelenmek ve bu rapor Kurum tarafindan kabul olunmak sartiyla, bu saglik müesseselerinde yapilan tedavi giderleri Saglik Bakanligi'na bagli yatakli tedavi kurumlarinda yapilacak muayene-tetkik-tahlil-müdahale-ameliyat ve tedavilere ait fiyat tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle ödenir. Saglik hizmetinin hangi saglik kuruluslarindan satin alinacaginin tespitine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yukarida belirtilen hastanelerin disinda parasi ödenerek yararlanilmasi durumunda, ödenen saglik giderlerine ait faturalar Bag-Kur Il Müdürlügüne ibraz edildiginde, ödenen tutarlari Bag-Kur Saglik Sigortasi Yardimlari Yönetmeligi hükümleri çerçevesinde, geri alinabilir. Özel hastanelerden ancak, acil durumlarda yararlanilabilir. Bir raporla belgelenecek acil olma durumunun, Bag-Kur Saglik Kurulunca kabul edilmesi gerekmektedir. Ödeme, Saglik Bakanligi fiyat tarifesi üzerinden yapilir. Ayrinti için bkz. www.bagkur.gov.tr Bag-Kur dan Nasil Saglik Karnesi Alinabilir ? Saglik sigortasina tabi sigortalilarin saglik hizmetlerinden yararlanabilmesi için;Ilk defa sigortali olanlarin en az 8(sekiz) ay, yeniden sigortali olanlarin ise en az 4(dört) ay eksiksiz saglik sigortasi primi ödemis olmalari, saglik ve sigorta prim borcu bulunmamasi gerekmektedir. Bu kosullari yerine getiren sigortalilarin saglik karnesi almak için; o Il Müdürlüklerinde örnegi mevcut 1479 veya 2926 sayili Kanunlara tabi sigortalilar için Bag-Kur saglik karnesi talep formu o Zorunlu sigortalilik için bagimsiz çalismasinin devam ettigine dair Bag-Kur sigortalilik belgesi, o Vukuatli nüfus kayit örnegi, o Ögrenciler için ögrenim durumlarini gösterir belge, o 7 yasindan küçük çocuklar hariç her saglik karnesi için 1 adet vesikalik fotograf, o Yaslari ne olursa olsun çalisamayacak durumda bulunan çocuklar için tam tesekküllü hastanelerin birinden alinacak saglik kurulu raporu, Geçimi sigortali veya yaslilik veya malullük ayligi alanlar tarafindan saglanan ana, baba ve 18 yasini geçmis evli olmayan kiz çocuklari için diger sosyal güvenlik kurulus kayitlarini gösterir belgeyi, temin ederek, il müdürlüklerine basvurmalari gerekmektedir. Ayrinti için bkz. www.bagkur.gov.tr Sosyal Sigortalar Kurumuna Tabi Çalisanlarin Bakmakla Yükümlü Oldugu Kisiler Saglik Yardimindan Nasil Yararlanir ? Sigortalinin geçindirmekle yükümlü oldugu kimseler; b) ........18 yasini doldurmus olup da çalisamayacak durumda malül erkek çocuklari ile yaslari ne olursa olsun evli bulunmayan ve sosyal güvenlik kuruluslarina tabi olarak çalismayan veya aylik yahut gelir almayan kiz çocuklari, saglik yardimindan yararlanirlar. Bu yardimin saglanmasi için ise; her kurum ilgili mevzuatlarinda baska bir sosyal güvenlik kurumundan aylik ya da gelir elde edilmemesi önkosulunu getirmistir. Ayrinti için bkz. www.ssk.gov.tr Tedavi Giderlerini Kendi Imkânlari Ile Karsilayamayan Ve Sosyal Güvenlik Kapsaminda Bulunmayan Engelli Vatandaslarin Tedavi Giderleri Nasil Karsilanmaktadir? Bu durumdaki vatandaslarimizin saglik kuruluslarindaki tedavi giderlerinin karsilanabilmesi; 3816 sayili Ödeme Gücü Olmayan Vatandaslarin Tedavi Giderlerinin Yesil Kart Verilerek Devlet Tarafindan Karsilanmasi Hakkinda Kanun, 3294 sayili Sosyal Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Fonu Kanunu kapsaminda mümkün olmaktadir. Ayrica; 21.04.2005 tarih ve 5335 sayili 'Bazi Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun'un 8'inci maddesi ile; 01.07.1976 tarih ve 2022 sayili Kanunun 7'inci maddesi 'Bu Kanundan yararlananlarin tedavi giderleri, 18.06.1992 tarih ve 3816 sayili Ödeme Gücü olmayan Vatandaslarin Tedavi giderlerinin Yesil Kart Verilerek Devlet Tarafindan Karsilanmasi Hakkinda Kanun hükümlerine göre yesil kart verilerek karsilanir.'seklinde degistirilmis olup, Engelliayligi baglananlarin tedavilerinin yesil kart verilerek saglanmasi gerçeklesmistir. Yukarida belirtilen kanunlar kapsamindaki saglik yardimlarindan faydalanabilmek için gerekli belgeler ile birlikte ikamet edilen yerin Mülkî Idare Amirligi'ne basvurulmasi gerekmektedir.